Afdrukken

Ringen 2014

op .

Onder de knop "Leden" zijn de ringnummers per lid te vinden !

Afdrukken

Voorjaarsvergadering 2014

op .

Geachte leden

Hierdoor wordt U uit genodigd voor de voorjaarsvergadering Welke gehouden zal worden op 28 februari 2014 om 20:00 uur in het Clubgebouw Ús Nocht te Oudehorne

 

Afdrukken

Vliegprogramma 2014 (Eindadvies)

op .

In onderstaande links treft u aan het definitief advies van de TC aangaande het vliegprogramma 2014. Naast een schema van het vliegprogramma treft u aan het afrondend advies van de TC waarin een onderbouwing wordt gegeven van het programma en de keuzes. Daarnaast vindt u een lijvig document met daarin alle reacties die zijn binnengekomen op het concept-voorstel (van begin januari) en de reactie daarop van de TC.

Afrondend advies van de TC aan het afdelingsbestuur inzake vliegprogramma 2014.pdf

Vliegprogramma 2014 .pdf

Reacties op concept vliegprogramma 2014 en antwoord TC.pdf

Voor verdere informatie wordt verwezen naar het eerder gepubliceerde conceptvoorstel:
de weg naar het vliegprogramma 2014 voor de afdeling friesland 96.pdf

Afdrukken

Besluit Rekenaar

op .

Het bestuur heeft besloten om voor 2014 Compuclub als rekenaar aan te stellen. Om een zorgvuldige afweging te kunnen maken rond de rekenaar is indertijd een commissie ingesteld. Om tot een volledig rapport omtrent de vergelijking van de verschillende rekenaars te komen continueert de commissie haar werkzaamheden. Het streven is om tot een gewogen vergelijkingsoverzicht te komen wat we kunnen gebruiken als onderlegger om eenduidig jaarlijks of voor meerdere jaren de juiste rekenaar te kunnen kiezen. In samenspraak tussen de commissie en het bestuur is besloten om op dit moment geen wijziging aan te brengen in de keuze van de rekenaar en dus bij Compuclub te blijven rekenen.